e-narkotyki

 

     

Uzależnienie

Narkotyki

stymulanty OUN

hamujące OUN

opioidy

kannabinoidy

barbiturany

halucynogeny

Słowniczek

O stronie

Bibliografia

Linki

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa serwisu


Barbiturany

Barbiturany to szeroka grupa leków pochodnych kwasu barbituranowego, dzięki ich depresyjnemu działaniu na centralny system nerwowy, używane są jako środki uspakajające i nasenne (Cyclobarbital, Luminal) i są szczególnie groźne w przypadku ich przedawkowania.

Jako substancje psychoaktywne doprowadzające do uzależnienia mają krótka historię w porównaniu do opium czy kokainy, które były stosowane przez wieki. Do XIX wieku ich działania uspokajające czy nasenne  spełniały opium i alkohol.

 Barbiturany ze względu na ich właściwości tłumiące na OUN znalazły zastosowanie w medycynie jako leki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe. Z powodu niewielkiej różnicy między dawką terapeutyczną a toksyczną, ich znaczenie obecnie ich znaczenie zmniejszyło się na korzyć bezpieczniejszych benzodiazepin. A jednak również one wywołują, oprócz uzależnienia psychicznego, powstanie zależności fizycznej i rozwój tolerancji. Zespół abstynencyjny, wywołany odstawieniem benzodiazepin ma zdecydowanie łagodniejszy przebieg, niż w przypadku barbituranów. Do zatrzymania oddechu i akcji serca może dojść po szybkim przyjęciu środka - na przykład drogą dożylnej iniekcji. Również tutaj ryzyko przedawkowania zwiększa się, jeżeli benzodiazepiny przyjmowane są z innymi depresantami (np. alkohol).

O znacznej toksyczności barbituranów może świadczyć, że śmierć wielu znanych muzyków takich jak Jenis Joplin czy Elvis Presley była prawdopodobnie skutkiem przedawkowania barbituranów. Dostęp do barbituranów jest dziś utrudniony z powodu wciąż ograniczonego użycia na polu medycznym, można więc przypuszczać że ich rolę także na rynku nielegalnym przejmą benzodiazepiny, a są nimi:         

 •  przewlekłe stosowanie-  dlatego występuje 3 razy częściej u kobiet, zwykle po 35 r.ż., które stosują je do poprawy snu, redukcji niepokoju

 •  uniknięcie objawów odstawienia po alkoholu

 •  równoczesne używanie alkoholu i leków nasennych , co znacznie nasila efekt tłumiący no ośrodkowy układ nerwowy i zwiększa ryzyko śpiączki.-zjawisko politoksykomanii.

Są metabolizowanie w wątrobie, gdzie nasilają aktywność mikrosomalnych enzymów wątrobowych, co prowadzi do zmniejszenia efektywności działania innych leków , ponieważ wątroba szybciej je unieczynnia. To tych leków należą między innymi leki antykoncepcyjnie, leki stosowane w cukrzycy oraz antykoagulanty. Odwrotna sytuacja ma miejsce po odstawieniu- przy braku aktywacji enzymów wątrobowych może dojść w wyniku przejściowego osłabienia czynności enzymów do nasilenia działania leków: np. krwawienia przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Zwiększają też metabolizm samych barbituranów. Doprowadzają do rozwoju tolerancji metabolicznej (zwiększenia kolejnych dawek z czasem w celu uzyskania podobnego działanie farmakologicznego) wynikają  z szybkiej przemiany w wątrobie do nieczynnych metabolitów. Niezależnie od tolerancji metabolicznej rozwija się tez tolerancja funkcjonalna.

 Uzależnienie

Wywołują zależność psychiczną i funkcjonalną, która połączona jest z rozwojem tolerancji funkcjonalnej (farmakodynamicznej - związanej ze zmianami adaptacyjnymi neuronów) w odróżnieniu od tolerancji metabolicznej. Aby się uzależnić wystarczy kilka miesięcy regularnego przyjmowania dużych dawek.

Powodują wzrost tolerancji organizmu a w przypadku ich nagłego odstawienia daje  objawy odstawienia, które są szczególnie silne i mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy

- nudności

- wymioty

- drżenia mięśniowe

- niepokój

- drgawki

- bezsenność

- delirium ( silne uzależnienie)

Wieloletnie przyjmowanie tych środków prowadzi do zaburzeń neurologicznych, hormonalnych, układu krążenia i oddechowego oraz chorób psychicznych, łącznie z zespołem otępiennym.

 Barbiturany można podzielić na grupy w zależności od czasu ich działania :

 • o ultrakrótkim i krótkim  czasie działania , wynikającym z bardzo dużej rozpuszczalności w tłuszczach i szybkiej redystrybucji do tkanki tłuszczowej i mięsni. Nie są one używane na czarnym rynku, gdyż są wyłącznie do użytku szpitalnego w celu krótkotrwałego znieczulenia (np. tiopental, heksobarbital).

 • o średnim czasie działania  ( 3 - 5 godzin) używane jako leki uspokajające i nasenne : pentobarbital, butobarbital, amylobarbital. Najpopularniejsze w nielegalnym użyciu.

 • o długim czasie działania ( 8 - 10 godzin). Brane regularnie szybko kumulują się i dlatego rzadko stosowane jako leki uspokajające i nasenne , np. fenobarbital ( Luminal Gardenal)

 Niebezpieczeństwa

 Pogarszają uwapnienie kości przy przewlekłym stosowaniu po przez:

- zmniejszenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego

- skrócony czas trwania witaminy D

Małe dawki: przyjemne stany relaksacji, podobne do sennego marzenia.
Większe dawki: przyćmienie świadomości, pogorszenia zdolności dokonywania oceny, silna senność, zlewanie się mowy, utraty koordynacji ruchów czasami mogą spowodować reakcje paradoksalne i prowadzić do krótkotrwałego pobudzenia.

Ostre zatrucia   (zażycie doustne lub wstrzyknięcie)

 Rokowanie zależy od :

 • dawki przyjętej
 • czasu jaki upłynął od zatrucia
 • rodzaju leku ( lepiej gdy lek szybko wydalony z organizmu )
 • połączenia z alkoholem ,który wzmacnia działanie barbituranów. W ten sposób są bardzo często nadużywane

Zatrucia barbituranami krótko działającymi i bardzo krótko działającymi są bardziej niebezpieczne i rokują gorzej niż barbiturany długo działające.

 Objawy zatrucia ostrego: lekkie i umiarkowane zatrucie benzodiazepinami, barbituranami

 • narastająca senność, uspokojenie
 • zaburzenia orientacji i równowagi, podwyższenie progu drgawkowego
 • zwiotczenie mięśni szkieletowych
 • zwolnienie i spłycenie oddechu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi- hipotonię ortostatyczną
 • hipotermia
 • śpiączka
 • oczopląs, dyzartrię, niezborność ruchów, upośledzenie pamięci i uwagi,

Podczas, której mogą pojawić się wilgotne rzężenia płuc wskazujące na obrzęk płuc. Może też pojawić się zachłystowe zapalenie płuc z gorączką. Zaś zmniejszenie wymiany pęcherzykowej poprzez zahamowanie ośrodka oddechowego powoduje obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu (sinica) i kwasicę. Obrzęk mózgu przyczynia się do utrzymywania się śpiączki. 
 
Zatrucie przewlekłe  (zażywane doustnie )

Przewlekle stosowanie leków z tej grupy, które często przypomina ten stan upojenie alkoholem, doprowadza do
 

 • upośledzenia krytycyzmu i zapamiętywania
 • zawrotów głowy
 • senności
 • zmienności nastrojów
 • drażliwości
 • depresji

Doprowadza też do powstania zależności psychicznej i bardzo silnej zależności fizycznej.

Objawy ich przewlekłego stosowania:

- znikanie domowych środków uspokajających i uśmierzających 
- niewyraźna mowa (“splątany język”)
- halucynacje
- wymioty
- spowolnienie reakcji i zachowania

 
Jura.art.pl - serwis jurajski
  Copyright © Kraków 2005